Friday, September 20, 2013

DF ?? Gila Gempak !

Da'wah Fardiyyah (DF) merupakan salah satu pendekatan atau kaedah yang pelbagai dalam survival da'wah untuk kelangsungan terhadap da'wah Islamiyyah dan penerus kepada penggerak kepada usaha da'wah, iaitu da'ie. 

DF telah diterangkan dengan lebih terperinci oleh tokoh-tokoh ilmu da'wah yang terkenal, seperti Mustafa Masyhur. Dalam kaedah aplikasi DF yang telah beliau jelaskan, pelaksanaan praktikal DF perlu melalui beberapa peringkat pelaksanaan, antara 7 atau lebih peringkat pelaksanaan bergantung kepada keperluan antara dai'e (penda'wah) dan mad'u (yang dida'wah).

Tujuh peringkat tersebut termasuklah daripada proses berkenalan, membangunkan kesedaran tentang aqidah dan iman yang lemah, memantapkan amal Islami dan amal fardi,  pengenalan kepada da'wah, pengertian kepada kesyumulan Islam, penjelasan kepada keperluan Islam sebagai gaya hidup sehinggalah mad'u itu bersedia untuk sama-sama bergabung dengan da'ienya untuk menjadi da'ie dan meneruskan da'wah Islamiyyah.

Untuk memudahkan kita untuk memahami bagaimana kesan daripada pelaksanaan DF yang sistematik ini, suatu unjuran yang juga merupakan matlamat jangka pendek dan jangka panjang perlu dirangka bagi memastikan setiap usaha yang dilakukan boleh dikenalpasti keberkesanan dari aspek kualitatifnya serta dari aspek kuantitatifnya juga.

Mari kita tengok carta ala MLM ni, dengan membuat andaian, bahawa :Seorang da’ie hanya mampu mendakwah 2 orang mad’u sehingga berjaya dalam masa setahun.

Tahun kedua, akan akan berlaku 3 orang daie mendakwah 6 orang mad’u. 

Tahun ketiga pula 9 orang daie mendakwah 18 orang mad’u. 

Tahun keempat pula 27 orang daie mendakwah 54 orang mad’u. 

Tahun kelima pula 81 orang daie mendakwah 162 orang mad’u. 

Tahun keenam pula 243 orang daie mendakwah 486 orang mad’u. 

Tahun ketujuh pula 729 orang daie mendakwah 1458 orang mad’u. 

Tahun kelapan pula 2187 orang daie mendakwah 4374 orang mad’u. 

Tahun kesembilan pula 6561 orang daie mendakwah 13122 orang mad’u. 

Tahun kesepuluh pula 19683 orang daie mendakwah 39366 orang mad’u. 

Begitulah seterusnya. 

Pada tahun kelima belas bilangan daie mencapai jumlah 4,782,969 orang dengan mad’u seramai
9,566,938 orang. 

Pada tahun ketujuh belas kita memiliki 43,046,721 orang daie. 

Ini bermakna seluruh penduduk Malaysia berada di peringkat daie dan tiada seorang pun yang menjadi mad’u.

Sekiranya kita mengandaikan seorang daie mampu mendakwah 3 orang mad’u sehaja dalam masa setahun sehingga berjaya, maka di tahun kelima kita mempunyai 256 orang daie dan 765 orang mad’u. 

Pada tahun kesepuluh pula bilangan daie meningkat kepada 262,144 dan mad’u pula seramai 786,432 orang. 

Pada tahun keempat belas kita memiliki 67,108,864 orang daie.

Bayangkanlah betapa berkesannya dakwah fardiah apabila ia dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ingatlah kita hanya disuruh beramal dan natijahnya terserah kepada Allah.


Adakah anda sedang didekati oleh seseorang pada ketika ini secara berterusan?

Adakah anda sedang mendekati seseorang pada ketika ini secara berterusan ?

Sudah berapa orang mad'u yang telah bersama dengan anda setakat ini ?

Adakah anda ada membuat perkiraan dan perancangan seperti unjuran yang dinyatakan di atas?

Jom DF sahabat-sahabat !


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...