Tuesday, May 10, 2011

YA ALLAH ! OMG !

Bismillahirrahmanirrahim.Terlebih dahulu saya memohon maaf sekiranya terdapat perkara yang menyentuh sensitiviti sesuatu agama. Isu yang cuba dilontarkan ini adalah salah satu isu yang sudah lama dibincangkan satu masa dahulu.Penerangan dalam huraian kata setiap ayat ini adalah diadaptasi dari salah sebuah video yang dirakamkan oleh saudara Shah Kirit, seorang pakar dalam perbandingan agama dan saya ubah sedikit mengikut pemahaman saya, sekiranya terdapat kesilapan fakta, mohon tunjuk ajar dari anda semua.

Adakah wajar perkataan God yang terdapat di dalam Bible bahasa Inggeris diterjemahkan kepada Allah dalam Al-Kitab bahasa Melayu ?

Seperti yang kita sedia maklum, perkataan God adalah perkataan bahasa inggeris, dan terjemahannya dalam bahasa Melayu ialah tuhan.

Kata nama khas adalah kata nama yang tidak boleh ditukar ganti atau diterjemah kepada bahasa yang lain, contohnya nama orang, iaitu Asrul. Kata nama khas 'Asrul' tidak akan berubah walaupun diterjemah kepada bahasa yang lain. Contoh ayat :

Ayat dalam BM :Nama saya Asrul.
Ayat dalam BI :My name is Asrul.

Berbeza dengan kata nama am. Ianya boleh diterjemah dalam bahasa yang lain, serta mempunyai perkataan yang sinonim dengannya.
Sebagai contoh perkataan 'budak'. Dalam bahasa Melayu, ianya boleh ditakrifkan sebagai budak lelaki, atau budak perempuan. Budak yang baik, dan budak yang nakal. Budak yang tinggi atau budak yang rendah. Budak yang rajin atau budak yang malas. Ianya satu kata nama am. Ianya bebas untuk diertikan dalam pelbagai situasi, tidak sama seperti penggunaan kata nama khas.Jika sesuatu ayat itu menggunakan kata nama khas yang khusus kepada budak itu, iaitu Abdullah. Apa-apa situasi yang melibatkan penggunaan kata nama khas, ianya adalah dimaksudkan terus kepada si pemilik nama yang berkenaan, iaitu Abdullah. Jika disebut kata nama am dalam konteks terjemahan kata pula, ianya akan menjadi perkataan lain mengikut kepada perkataan dalam bahasa yang berkenaan. Sebagai contoh :

Ayat dalam BM : Budak itu sangat bijak.
Ayat dalam BI : The boy is so wise.

Apa perbezaannya dengan kata nama khas tadi?

Kata nama khas, tetap sama perkataannya walau pada ayat dalam bahasa apa sekalipun, tidak akan pernah berubah.

Kata nama am, akan berubah perkataannya pada ayat yang lain bergantung kepada bahasa yang berkenaan.


Dari penjelasan yang pertama ini, sangatlah jelas bagi kita untuk memahami situasi yang sedang berlaku. Berbalik kepada isu penggunaan kalimah Allah di dalam Al-Kitab. Perkataan Allah itu adalah kata nama khas. Jadi, sekiranya dalam Al-Kitab itu ditulis dengan perkataan Allah, maka adakah sama perkataan Allah juga digunakan dalam Bible ?
Tidak bukan ?
Kerana Bible menggunakan perkataan god. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, maksud god ialah tuhan. Kenapa terjemahan di dalam Al-Kitab tidak menggunakan perkataan tuhan, selaras dengan perkataan yang telah digunakan di dalam Bible ?

Hal ini boleh menimbulkan kekeliruan kepada beberapa pihak yang masih kurang faham tentang kandungan yang terdapat di dalam Al-Kitab.

Saya sendiri tertarik apabila membaca Al-Kitab, dalam perjanjian lama, buku Ulangan bab 5. Dalam buku tersebut, perkataan "tuhan, Allahmu " seringkali diulang.

Dalam buku Ulangan bab 5 ayat 7 hingga 11 sangat menarik perhatian saya.

Sebagai seorang Muslim, saya sangat setuju dengan pernyataan ayat 7-11 tadi.

5:7 Jangan ada padamu Allah lain di hadapan-Ku.

5:8 Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi.

5:9 Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, TUHAN Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku,

5:10 tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku.

5:11 Jangan menyebut nama TUHAN, Allahmu, dengan sembarangan, sebab TUHAN akan memandang bersalah orang yang menyebut nama-Nya dengan sembarangan.Telah diternagkan konsep mentauhidkan Allah dalam ayat-ayat ini. Konsep tauhid itu bermaksud mengatakan keesaan Allah, tidak ada tuhan lain yang patut disembah melainkan Allah. Pada ayat ke 8 dan 9 pula disebutkan bahawa, jangan membuat patung yang menyerupai apapun kejadian yang ada di langit, di bumi dan di air, iaitu kejadian yang telah diciptakan oleh Allah. Jangan pula sujud dan menyembah kepadanya, iaitu patung yang dibuat tadi, kerana sangat besar kemurkaan Allah kepada sesiapa yang menyekutukannya kepada yang lain. Sebagai seorang Muslim, saya setuju dengan ayat ini, tetapi bagaimana pula dengan mereka yang lebih faham dan arif dengan kandungan dalam Al-Kitab ini? Saya mohon supaya diberikan tunjuk ajar dari kalian, supaya tidak berlaku sebarang salah faham.

Pada ayat yang ke 11 pula, larangan diberikan kepada mereka yang menyebut nama Allah dengan sembarangan, kerana, menjadi satu kesalahan di sisi Allah, bagi mereka yang menyebut nama-Nya dengan sembarangan.Semoga kita sama-sama saling memberi tunjuk ajar dalam hal ini, bukanlah untuk mencari kesalahan sesiapa, tetapi kita sama-sama memerlukan tunjuk ajar dari anda semua yang lebih memahami isi kandungan dalam Al-Kitab, tidak seperti saya yang cuma tahu membaca, tetapi tidak faham dengan sepenuhnya apa yang telah saya baca. Saya mohon sangat-sangat tunjuk ajar dari anda semua.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...